ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆคำค้น:

ยินดีต้อนรับ ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนนี จักรีรัช

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

Critical care Nursing
ฝ่ายการพยาบาล
Clinical NursingTrigger in Surgier
สุวภาพ จันทรสมบ..
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/อนุศักดิ์..
อนุศักดิ์ ฉิ่นไ..
การดูแลผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉิน
ไชยยุทธ พนไพศาล
กฏหมายสำหรับพยาบาล /โดยแสงทอง ธีระท..
เภสัชวิทยา: เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหั..
ณัฐวุธ สิบหมู่
สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม..
เกศรินทร์ อุทริยะ
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เลมที่1
ฉวีวรรณ สัตยธรรม
จริยธรรมทางการแพทย์ Medical ethics ..
ูชัยรัตน์ ฉายา..
ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ Occupat..
วิทยา อยู่สุข
การวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจทางห้องป..
วิโรจน์ ไววานิช..
วิทยาเอ็มบริโอ =Embryology /เกล็ดแก..
เกล็ดแก้ว ด่านว..
คู่มือดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ธาวินี ไตรณรงค์..
วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให..
โกมาตร จึงเสถีย..
ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ||ส่งเสริมส..
Rimes, Barbara K.
ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล
วิจิตรา กุสุมภ์
กายวิภาคศาสตร์และนิติมานุษยวิทยาของ..
ผาสุก มหรรฆานุเ..

วัสดุฯแนะนำ

เวลาเปิดและปิดทำการ

ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

เปิดบริการ 08.00-20.00 น

ถ้าต้องการติดต่อ บรรณารักษ์ ได้ทางอีกเมล์ liberryckr@hotmail.co.th

Tel. 032-344954-6 ต่อ 254   
 Copyright 2016. All Rights Reserved.