ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM
Union Library Management - v5.7+II
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆคำค้น:

ยินดีต้อนรับ ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนนี จักรีรัช

วัสดุสารสนเทศแนะนำ
Critical care Nursing
Clinical NursingTrigger in Surgie..
สุวภาพ จันทรส..
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ อนุศัก..
อนุศักดิ์ ฉิ่..
การดูแลผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉิน
ไชยยุทธ พนไพศาล
กฏหมายสำหรับพยาบาล / โดยแสงทอง ธี..
เภสัชวิทยา: เนื้อหาสำคัญและแบบฝึก..
ณัฐวุธ สิบห..
Essential nephrology
บัญชา สถิระพจน์
สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล..
ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล
วิจิตรา กุสุมภ์
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เลมที..
ฉวีวรรณ สัตยธ..
จริยธรรมทางการแพทย์ Medical ethic..
ู ชัยรัตน์ ฉา..
ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ Occup..
วิทยา อยู่สุข
กายวิภาคศาสตร์และนิติมานุษยวิทยาข..
ผาสุก มหรรฆาน..
การวินิจฉัยสุขภาพจากการตรวจทางห้อ..
วิโรจน์ ไววาน..
วิทยาเอ็มบริโอ = Embryology / เกล..
เกล็ดแก้ว ด่า..
คู่มือดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ
ธาวินี ไตรณรง..
วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำ..
โกมาตร จึงเสถ..
ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ
Rimes, Barbar..

วัสดุฯแนะนำ
เวลาเปิดและปิดทำการ
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

เปิดบริการ 08.00-20.00 น

ถ้าต้องการติดต่อ บรรณารักษ์ ได้ทางอีกเมล์ liberryckr@hotmail.co.th

Tel. 032-344954-6 ต่อ 254   

เตรียมรับสภาการพยาบาลต้อบรับหนังสือกองโต ที่กำลังจะมาในเร็วนี้  


 Copyright 2015. All Rights Reserved.